PŘEDMLUVA

Zajímá vás příběh muže, který vás sejmul z kříže a dal vám druhou šanci žít, zajímá vás svět odkud pocházíte? Poslouchejte …

Conan se narodil v Cimmerii v divoké zemi barbarských kmenů na serveru Hyborie, Cimmerie je země obývaná drsnou rasou lidí, jejichž původ se táhne až k dávné civilizaci Atlanťanů, jejichž kontinent se dávno potopil pod hladinu západního moře poté co Hyborii zasáhla mohutná zemětřesení a změnila na vždy tvář tohoto světa. Cimmeřané žijí jako nezávislé znesvářené kmeny v uzavřených osadách a uctívají mlčenlivého Croma, a na severu jejich zem hraničí s věčně zmrzlým Nordheimem. Cimmeřané často podnikají nájezdy na jih do království obývaných národy, které daly světu jméno. 

Hybořané, kdysi kočovníci dnes nejrozvinutější civilizace na západě kontinentu, jejich království Nemedie, Aquilonie, Argos i Ophir brání rytíři na koních a lidé obývají na rozdíl od dřevěných seveřanských osad města postavená z kamene v chrámech většiny zemí je uctíván Mitra. Na jihu se hybořané smísili s obyvateli pouští a džunglí jihu a vznikla jižní království Zingara a Koth.

Na jihu řeka Styx odděluje jižní země, hlavně prastarou Stygii, plnou uctívačů hadího boha Seta a prastarých hrobek. Dál na jih se táhnou džungle a černá království, na hranících mezi Stygií a černými královstvími najdete Darfar, území divokých černých mužů, kteří si brousí své zuby do špiček a pojídají své poražené protivníky a obětují jejich maso v ohnivých jamách Yogovi.

Na východním pobřeží Vilayetského moře žijí Turaniánci, ve městech se stavbami zdobenými plátky zlata, s mocnými armádami mužů ve zbrojích ze zlata a drahých látek. Za mořem Vilayetu naleznete pláně Hyrkánie, kde se prohánějí kmeny jízdních lučištníků. Dál na východ naleznete Khitai východní říši, kterou muži západu často považují jen za legendu. Na jihu za pláněmi Hyrkánie a Himelianským pohořím se nachází Venhyjský poloostrov, kde se nachází odlišné ale také prastaré království se společností přísně rozdělenou na kasty.

Mezi severními oblastmi a mořem Vilayetu se nachází země vyhnanců, zasahující hluboko do kdysi mocné Hyperborey. Na jihu naleznete poušť kterou rozšiřují tajemné písečné bouře. Země je obklopena magickou bariérou, jejíž původ není znám.

Conan byl sám po nepodařeném pokusu ukrást poklad Zamorskému králi do těchto míst uprchl a našel mnohé odsouzence k vyhnanství s jadeitovým náramkem na zápěstí. Mágové mnoha království získali recept, který umožňuje uzavřít vyhnance na doživotí do oblasti magické bariéry, protože při jejím opuštění čeká jejich nositele jen smrt.

Země vyhnanců však nejsou jen pustinou, kterou všichni opustili za zapomněli. Zároveň se zde nacházejí kobky prastarých civilizací, obsahující cenné artefakty i přírodní zdroje, na nichž bohatnou ti, kteří do zemí vyhnanců přišli dobrovolně. Ti zde založili několik menších sídel včetně Argrabaru, města jehož počátky už dnes nikdo nezná, ale které představuje jedinou výspu civilizace, v divoké a nemilosrdné zemi.

Tohle je místo, kde prožijete zbytek svého života, žijte tak abyste o tom mohli vyprávět!

Tento článek pro vás připravil/i:
Nerakhon
Boss + Tech

Prozkoumat více z blogu

Přesunout se na začátek