Whitelist

1. Pro hraní na serveru je nutné projít přijímacím ústním pohovorem na discordu, v průběhu kterého vám budou pokládány otázky na znalosti pravidel a zároveň buďte připraveni prezentovat jakou postavu byste rádi hráli.
2. Na našem discordu po připojení navštivte sekci pohovory a v kanálu žádost požádejte o termín a jak to bude jenom trochu časově možné admin se s vámi spojí a domluví s vámi termín pohovoru.
3. Z Whitelistu můžete být pro porušování pravidel odebráni. V případě dočasného pozastavení musíte opět projít pohovorem z pravidel.
4. V případě trestu delšího než 14 dní máte možnost žádat po uplynutí poloviny trestu o zkrácení banu.

Komunitní pravidla

1. Chovejte se k ostatním s respektem a slušně. Osobní útoky a verbální napadání mimo RP jsou přísně zakázány
2. Hráč, který bude přistižen, že šikanuje a napadá jiné hráče mimo server v souvislosti s hraním na serveru bude doživotně vyloučen z hraní na serveru.
3. V případě jakékoli herní neshody se ji především snažte vyřešit v rámci RP. Pouze v případě, že to není možné se snažte problém řešit privátně s daným hráčem tj. mimo OOC chatů a veřejných místností na discordu. Pouze pokud nebudete schopní nalézt řešení, obracejte se na admin tým pomocí reportu.
4. Shazování a dehonestování cizího RP je striktně zakázáno a bude trestáno.
5. Pokud máte podezření na porušení pravidel ohlašte to admin týmu, který situaci prověří a působí jako definitivní autorita. Diskuze je možná, nicméně admin má vždy konečné slovo.
6. Nepište přímo členům admin týmu, mimo výjimečných záležitostí. V případě, že máte obecné otázky přečtěte si prosím napřed dokumentaci a FAQ. Popřípadě se ptejte v general chatu, spoluhráči vám poradí rychleji.
7. Pokud budete kontaktováni adminem z důvodu podezření na porušení pravidel a nebudete odpovídat, může dojít k dočasnému zastavení whitelistu, než bude situace vyřešena.
8. Na discordu používejte nick, který odpovídá vašemu steam nicku, admin tým nemůže neustále dohledávat identitu hráčů. Zároveň doporučujeme propojení discordu se steam účtem, zjednodušíte a zrychlíte řešení problémů.
9. Minimání věk pro hraní na serveru je 18 let, je možné vyjednat výjimku po výslovném schválení admin týmu.

Základní pravidla

1. Všechny RP situace se musí dohrát a v případě, že se musíte nutně vzdálit od počítače, dejte to svým spoluhráčům vědět.
2. Hráči jsou povinni za každé situace hrát role play a nevybočovat z hraní postavy i za podmínky že je na server minimum hráčů. I v tomto případě platí všechna pravidla a hráči jsou povinni je dodržovat.
3. Hráč, který dostal ban tuto situaci nesmí obcházet založením nového účtu. V případě zjištění takového chování je i dočasný postih automaticky povýšen na trvalý zákaz hraní na serveru.
4. V případě sporů jsou hráči povinni RP situaci dohrát a případné spory řešit až po dohrání situace s AT.
5. Pokud si v rámci dané situace nejste jistí, požádejte člena AT o sledování situace.
6. Je zakázáno používání modů mimo modlist serveru.
7. Je zakázáno trolení hráčů za účelem vyvolání šarvátek.
8. Je zakázáno propagovat jiné servery, stránky nebo jakákoli další reklama. Včetně obsahu vašich Nicků.
9. Je zakázáno propůjčovat svůj účet třetí osobě za účelem hraní na serveru.
10. Hráč, kterému vypršel ban, musí znovu absolvovat pohovor.
11. Globální chat (global) slouží pro komunikaci s admin týmem, nikoliv jako obecný chat a už vůbec je v něm zakázáno sdělovat in char informace, komentovat RP, nabádat k metagamingu, mixovat atd.
12. Nepoužívejte při hraní discord nebo teamspeak, pro komunikaci ve hře slouží výhradně in game voice chat.

RP Pravidla

1. Pravidlo Common Sense: používejte při hraní mozek a uvědomujte si následky činů svých postav a rozhodnutí. A to nejenom na vás, ale i na vaše spoluhráče a ostatní hráče na serveru. V RP nejde o to kdo vyhraje nebo prohraje, ale snažíme se tvořit příběh, který nás bude všechny bavit.
2. Metagaming: Cokoliv, co se dozvíš mimo RP a použiješ to ve hře je považováno za Metagaming (př. Sleduješ streamera, který hraje na serveru a uvidíš, jak plánuje zabít tvojí postavu. Tvoje postava to prostě neví.). Komunikaci přes TeamSpeak nebo Discord  zakázat nemůžeme, ale snažte se výhradně používat voice chat.
3. Powergaming: I když hrajeme ve fantasy světě, vaše postavy jsou běžní smrtelníci a proto nemohou vykonávat činnosti a úkony, které pro běžného člověka nejsou možné. Magie popřípadě jakékoli nadpřirozené schopnosti je možné hrát pouze po výslovném schválení admin týmu. Výjimku tvoří ve hře přítomné magické předměty. I u nich by měl hráč zvážit, zda jejich využívání odpovídá přirozenosti jejich postavy.
4. RP Příkazy (Snažte se v maximální možné míře využívat dostupných animací a herních prvků, než sáhnete k textovému RP.)

     a. /me – popisuje určitou činnost a nahrazuje animaci, kterou nelze provést přímo ve hře (např: “/me mračí se na něj a vyhrnuje si rukávy”).

     b. /do – slouží k popisu vykonání činnosti s očekáváním reakce nějakého hráče (např: “/me prohledává kapsy /do co našel?” … a druhý hráč na to odpoví… “/do provázek, nůž, klíč“

5. PvE Kill (PK) – smrt postavy zapříčiněná interakcí s NPC postavami a světem. Je přípustné ve hraní za postavu pokračovat a pokusit se získat předměty, které postava vlastnila. Na druhou stranu pokud smrt byla součástí RP situace, měl by hráč zvážit klasifikaci smrti jako Character Kill, protože by mohlo dojít k narušení RP ostatních hráčů.
6. Character Kill (CK) – trvalá smrt postavy, obvykle v důsledku RP situace nebo interakce. Postava zemřela a není možné ji oživit (hrajeme ve světě, který zahrnuje magii, takže to nebudeme naprosto kategoricky vylučovat, například v případě využití magie nebo zásahu některého z bohů, nicméně zmíněné situace jsou naprosto výjimečné a mohou se hrát pouze se souhlasu admin týmu po detailní diskuzi důvodů, okolností a následků pro RP). Hráč si musí pro pokračování založit novou postavu, která musí být zcela nezávislá na příběhu předchozí postavy. Začíná tzv. od nuly. Hráč nesmí využívat informací, které znala předchozí postava, mstít se a podobně.
7. Je zakázáno předávání předmětů mezi postavami po CK, přes třetí osobu. Dále je až na výjimečné RP situace zakázáno unikat z RP pomocí self CK, každé CK musí být předem schváleno admin týmem.
8. Fear RP – každý hráč je povinen adekvátním způsobem reagovat na situace, které ohrožují jeho život. Hrajeme ve fantasy settingu, ale to neznamená, že jsou vaše postavy naprosto imunní ke strachu. Pokud vaše postava vykazuje abnormální psychické schopnosti nebo chování, tak její životopis podléhá schválení AT.
9. V případě, že je hráč prohledáván, je povinen přiznat všechno co má v danou chvíli v inventáři.
10. V rámci RP je zakázáno používat rasistické nadávky, zejména anglofonní, které do našeho světa naprosto nepatří.
11. Podmínkou pro hraní postavy je vytvoření její charakteristiky a životopisu, jehož prezentace a diskuze bude součástí pohovoru na server.
12. V případ,  že budete chtít vykrádat cizí budovy, je podmínkou: 1) aby byl daný hráč online na serveru 2) nesmíte griefovat tj. vytahat věci z beden a vyhodit aby se despawnovaly 3) smíte odebrat jenom 5 stacků celkem. 4) po vykradení budovy, musíte po sobě zanechat trasovatelnou stopu například nalezli jste zatržený kus červené látky a bílý chlup (ve formě pippi note „/kit Papirek“). Tak aby pro postiženého bylo možné vás najít.
13. Postava může v RP akci používat buď jednu obouruční/jednoruční zbraň, nebo zbraň + štít, popřípadě dvě duální zbraně. Je vyloučené mezi nimi v průběhu boje přepínat. Co se týká použití luku, tak je možné začít střílet z luku a potom luk „odhodit“ a pokračovat bojem na blízko, ale není možné se ke střelbě z luku vrátit, pokud nedojde k rozdělení bojovníků na větší vzdálenost nebo delšímu přerušení boje.

Building Pravidla

1. Všechny budovy musí mít RP smysl a odpovídat zasazení světa.
2. Je zakázáno stavět nesmyslně vysoké budovy, stackováním foundation bloků (max 3 celkem).
3. Je zakázáno stavět tak, abyste způsobovali kolize se stavbami ostatních hráčů nebo komunitními budovami.
4. Je zakázáno bořit a poškozovat komunitní budovy, mimo zásadních RP situací, kde může být udělena výjimka po rozhodnutí admin týmu.
5. Komunitní budovy jsou neutrální území a nelze je obsadit nebo zde napadat ostatní hráče. Opět pokud to RP situace vyžadují, je možné žádat o výjimku.
6. Klan hráčů smí vlastnit pouze jednu hlavní budovu a jednu malou vedlejší lokaci, pokud bude admin týmem vyhodnocena kterákoli z nich jako příliš velká a server zatěžující, budou vlastníci vyzváni k zmenšení budov.
7. Boření cizích staveb pomocí výbušnin musí být předem schváleno adminem a musí být RP zdůvodněno.

Přesunout se na začátek