Whitelist

 1. Pro hraní na serveru je nutné vyplnit formulář, který naleznete po založení ticketu v kanále Whitelist-info ve kterém vám budou pokládány otázky na znalosti pravidel a zároveň si připravte příběh své postavy zapadající do lore serveru. 
 2. Z Whitelistu můžete být pro porušování pravidel odebráni. V případě banu delšího než týden musíte projít pohovorem z pravidel.
 3. V případě trestu delšího než 14 dní máte možnost žádat po uplynutí poloviny trestu o zkrácení banu.

Komunitní pravidla

 1. Chovejte se k ostatním s respektem a slušně. Osobní útoky a verbální napadání mimo RP jsou přísně zakázány
 2. Hráč, který bude přistižen, že šikanuje a napadá jiné hráče mimo server v souvislosti s hraním na serveru bude doživotně vyloučen z hraní na serveru.
 3. V případě jakékoli herní neshody se ji především snažte vyřešit v rámci RP. Pouze v případě, že to není možné se snažte problém řešit privátně s daným hráčem tj. mimo OOC chatů a veřejných místností na discordu. Pouze pokud nebudete schopní nalézt řešení, obracejte se na admin tým pomocí admin ticketu.
 4. Shazování a dehonestování cizího RP je striktně zakázáno a bude trestáno.
 5. Pokud máte podezření na porušení pravidel ohlašte to admin týmu, který situaci prověří a působí jako definitivní autorita. Diskuze je možná, nicméně admin má vždy konečné slovo.
 6. Nepište přímo členům admin týmu, mimo výjimečných záležitostí. Pokud se jedná o záležitost herních mechanik Conan Exiles je rychlejší použít google a problematiku si vyhledat. Popřípadě se ptejte v general chatu, spoluhráči vám ochotně poradí.  
 7. Pokud budete kontaktováni adminem z důvodu podezření na porušení pravidel a nebudete reagovat, může dojít k dočasnému zastavení whitelistu, než bude situace vyřešena.
 8.  Na discordu používejte nick, který odpovídá vašemu steam nicku, admin tým nemůže neustále dohledávat identitu hráčů. Zároveň doporučujeme propojení discordu se steam účtem, zjednodušíte a zrychlíte tím řešení problémů.
 9. Je nutné doplnit za svůj discord nickname i jméno vaší postavy. Například:     Franta [Arnold Auriel]

Základní pravidla

 

 1. Všechny RP situace se musí dohrát a v případě, že se musíte nutně vzdálit od počítače, dejte to svým spoluhráčům vědět do local chatu.
 2. Hráči jsou povinni za každé situace hrát role play a nevybočovat z hraní postavy i za podmínky že je na server minimum hráčů. I v tomto případě platí všechna pravidla a hráči jsou povinni je dodržovat. Za vybočení z RolePlay situace (failrp) se považuje, mixování věcí z OOC do IC, náhlá nezdůvodněná změna chování vaší postavy jenž nezapadá do příběhu jak vašeho, tak serverového. Jelikož se vaše postava narodila v jedné z frakcí, tak jste povinni znát základní lore světa, měnu, situaci ve své frakci a další informace, které naleznete na našem DC. Neznalost nastavení serveru (světa), stejně jako pravidel neomlouvá a může být trestáno.
 3. Hráč, který dostal ban tuto situaci nesmí obcházet založením nového účtu. V případě zjištění takového chování je i dočasný postih automaticky povýšen na trvalý zákaz hraní na serveru.
 4. V případě sporů jsou hráči povinni RP situaci dohrát a případné spory řešit až po dohrání situace s AT.
 5. Pokud si v rámci dané situace nejste jistí, požádejte člena AT o sledování situace.
 6. Je zakázáno používání modů mimo modlist serveru.
 7. Je zakázáno trolení hráčů za účelem vyvolání šarvátek.
 8. Je zakázáno propagovat jiné servery, stránky nebo jakákoli další reklama. Včetně obsahu vašich nicků.
 9. Je zakázáno propůjčovat svůj účet třetí osobě za účelem hraní na serveru.
 10. Globální chat (global) slouží pro komunikaci s admin týmem, nikoliv jako obecný chat a už vůbec je v něm zakázáno sdělovat in char informace, komentovat RP, nabádat k metagamingu, mixovat atd.
 11. Nepoužívejte při hraní discord nebo teamspeak, pro komunikaci ve hře slouží výhradně in game voice chat.
 12. Je zakázáno využívání jmen historických nebo známých fantasy postav, například Perseus, Aragorn atd. a zároveň musí jména vašich postav zapadat do fantasy světa.

RP Pravidla


1.
Common Sense: používejte při hraní mozek a uvědomujte si následky činů svých postav a rozhodnutí. A to nejenom na vás, ale i na vaše spoluhráče a ostatní hráče na serveru. V RP nejde o to kdo vyhraje nebo prohraje, ale snažíme se tvořit příběh, který nás bude všechny bavit.

2. Metagaming: Cokoliv, co se dozvíš mimo RP a použiješ to ve hře je považováno za Metagaming (př. Sleduješ streamera, který hraje na serveru a uvidíš, jak plánuje zabít tvojí postavu. Tvoje postava to prostě neví.) Je zakázáno sdělovat na veřejných kanálech informace z vašeho RP.

3. Powergaming: I když hrajeme ve fantasy světě, vaše postavy jsou běžní smrtelníci a proto nemohou vykonávat činnosti a úkony, které pro běžného člověka nejsou možné. Dále není možné nutit ostatní hráče k provádění takového RP.

4. RP Příkazy (Snažte se v maximální možné míře využívat dostupných animací a herních prvků, než sáhnete k textovému RP.)

a. /me – popisuje určitou činnost a nahrazuje animaci, kterou nelze provést přímo ve hře (např: “/me mračí se na něj a vyhrnuje si rukávy”).

b. /do – slouží k popisu vykonání činnosti s očekáváním reakce nějakého hráče (např: “/me prohledává kapsy /do co našel?” … a druhý hráč na to odpoví… “/do provázek, nůž, klíč“)

 

Hráče je povinen přiznat částku kterou má u sebe v peněžence. Bankovní účet hráče je možné vykrást pouze při souhlasu poškozeného.

Lze ho taktéž použít při popisu vzhledu postavy či okolí. ( /do má obvázanou pravou ruku)

RP přikazy nelze používat pro sdělování duševních pochodů nebo stavů (myslí si o něm že je blbec).

5. PvE Kill (PK) – postava upadne do bezvědomí tzn. HP = 0 Postava musí být budto ošetřena hráčem, nebo se probere sama po delší době.

Pokud hráče který je v PK usmrtíte pomocí “finish player”, tak udělujete hráči CK.

Pomáhající hráč je povinen rpit ošetřování zraněného alespoň 1 minutu. ( obvázat rány, zastavit krvácení) 

Hráč může být ve stavu bezvědomí okraden.

Pokud se hráč probere sám:

 1. Nepamatuje si posledních 10 minut před upadnutím do bezvědomí.
  Pokud se probudíte po PK v nějakém boji, je nutné rpit aspon lehké zmatení a odplížit se mimo bojiště a ošetřit.

 2. Musí se sám ošetřovat minimálně po dobu 3 minut.

Hráč je povinen vyhledat léčitele po návratu do města. 

PK V RÁMCI BITEV

Pokud vás při bojích nepřátelská strana uvede do stavu PK a vy se po chvíli probudíte je nutné rpit danou situaci následovně:

1. Musíte se dle pravidel ošetřit.
2. Pokud vás nepřátelé nespoutají, či nehlídají je možné se pokusit o útěk.
3. Pokud vás hlídají, tak musíte rpit zraněného a za žádnou cenu znovu nezkoušet bojovat.

Tábor – připravené místo útočící stranou
Základna – připravené místo bránící stranou

Po (1) prvním PK pokud se dostanete do svého táboru/základny, která není pod přímým útokem je možné se po oštetření znovu vrátit do boje.

  – pokud nemáte k dispozici tábor/základnu je nutné z území ustoupit

Po (2) druhém PK je nutné automaticky pokud je možno a nepřátelská strana vás nehlídá z bojiště ustoupit a již se do bitvy nezapojovat. 

 


BITVA O MÍSTA VYTVOŘENÁ AT

Zabraný bod – část území, která lze mechanikou ve hře zabrat

Po (1) prvním a (2) druhém PK pokud se dostanete do svého zabraného bodu v dané lokaci je možné se po ošetření znovu vrátit do boje.

    – pokud nemáte k dispozici již žádný zabraný bod je nutné z území ustoupit 

Po (3) třetím PK je nutné automaticky pokud je možno a nepřátelská strana vás nehlídá z území odejít a již se do bitvy nezapojovat.

Po každém takovém sporu je nutné zajaté členy své frakce vykoupit.

Hráči jsou povinni za každé situace dodržovat pravidlo PK. Je možné si PK (stav v bezvědomí) prodloužit pomocí nastavení statusu “v bezvědomí” a zapnout některou z animací, kde postava leží. 

6. Character Kill (CK) – trvalá smrt postavy, obvykle v důsledku RP situace nebo interakce a není možné za ni nadále hrát. Hráč si musí pro pokračování založit novou postavu, která musí být zcela nezávislá na příběhu předchozí postavy. Začíná tzv. od nuly. Hráč nesmí využívat informací, které znala předchozí postava, mstít se a podobně.

 Provedené CK je nutné nahlásit na discordu do CK roomky, s krátkým vysvětlením za jakých podmínek k CK došlo, proti provedenému CK se může osoba odvolat k rozhodnutí admin týmu.

Situační CK – character kill vycházející z právě probíhající RP situace, je nutné hráči udělit PK a poté ho na zemi dorazit. 

Exotické CK – v případě speciálních situací a nápadů jak provést CK je nutné předem kontaktovat AT pomocí ticketu a dohodnout podmínky. 

(hrajeme ve světě, který zahrnuje magii, takže to nebudeme naprosto kategoricky vylučovat, například v případě využití magie nebo zásahu některého z bohů, nicméně zmíněné situace jsou naprosto výjimečné a mohou se hrát pouze se souhlasu admin týmu po detailní diskuzi důvodů, okolností a následků pro RP)

Je zakázáno předávání předmětů mezi postavami po CK, přes třetí osobu. Dále je až na výjimečné RP situace zakázáno unikat z RP pomocí self CK, v pripade ze chce postava spáchat sebevraždu prosím kontaktujte předem admin tým.

7. Fear RP – každý hráč je povinen adekvátním způsobem reagovat na situace, které ohrožují jeho život. Hrajeme ve fantasy settingu, ale to neznamená, že jsou vaše postavy naprosto imunní ke strachu. Pokud vaše postava vykazuje abnormální psychické schopnosti nebo chování, tak její životopis podléhá schválení AT.

8. V případě, že je hráč prohledáván, je povinen přiznat všechno co má v danou chvíli v inventáři.

9. V rámci RP je zakázáno používat rasistické nebo moderní nadávky, které do našeho světa naprosto nepatří.

10. Vzhledem k technickému omezení voice chatu v Conanovi pokud chcete vyjádřit, že vaše postava šeptá, je nezbytné před mluvením zaRPit přes /me šeptám a po ukončení šeptání /me mluvím dál normálně. V případě že postava má zaRPeno šeptání může obsah hlasové komunikace slyšet pouze osoba která je tak blízko, že se její hlava či ramena přímo dotýkají postavy šeptající. Snažte se šeptání přizpůsobit i svůj hlasový projev.

11. Některé frakce mají takzvané frakční drogy, které jsou pro danou frakci povoleny, ostatní drogy nejsou povoleny a je za jejich užíváni a distribuci postih. Výroba a prodej frakčních drog je forma výdělku, který se ale nemusí vyplatit. Užíváni a distribuce drog je u části frakcí kompletně zakázána a je postihována. 

a) Užívání drog
Po použití drog získá hráč různé výhody a nevýhody a po jejich použití je třeba Rpit závislost na nich které se nelze zbavit výjimkou je RP detoxu musí být schváleno a bude kontrolováno AT. Při použití drog je nutné rpit jejich účinky.

b) Závislost na drogách
Závislost u hráče vzniká jejich častým užíváním (víckrát jak jednou za OOC den).Pokud u vašeho charakteru vznikne tak je postava povinna rpit abstinenční příznaky.

c) Abstinenční příznaky
Abstinenční příznaky se postupně zvyšují a dá se jich zbavit jen užitím drogy a nebo přetrpěním dostatečně dlouhého času a následným odvyknutím.

První den: Bolesti hlavy,dehydratace
Druhý den: Bolesti hlavy,výkyvy nálad,zvracení
Třetí den: Halucinace,dezorientace,těžké zvracení
Čtvrtý den: Halucinace,dezorientace,těžké zvracení,agresivní chování vůči okolí
Pátý den: lehká dezorientace,málátnost, bolest hlavy, dehydratace
Šestý den: Bolest hlavy, lehká dehydratace
Sedmý den: odvykání dokončeno.

d) Účinky drog

Foothill Leaves
– droga je určena ke kouření nebo přežvikování. Její konzumace navozuje uspokojení, pocity pohody, stavy mírného opojení a lehké halucigení příznaky.

Drink of the Damned
-Spojení s přírodou a nadšení ze všeho živého kolem
– droga je určena k vnitřní (pití) konzumaci, dá se však použít i k vnějšímu použití (kombinace obou metod).
– při vypití lektvaru dochází k mírným halucinogením stavům, navození stavu euforie a pocitu vlastní důležitosti.
– při vnějším použítí (pomatlání se tím) je stimulant sexuálních tužeb
– při kombinaci obou metod dochází k nastolení halucinací a pocitu souznění s přírodou.

Endless Freedom
-Šňupací prášek po jehož užití máte pocit jako by všechny vaše problémy zmizely a není nic s čím by jste si nedokázali poradit. Dále mizí i únava ovšem po vyprchání účinků se cítí konzument ještě unaveněji než předtím

Firust
– droga je určena ke šňupání a navozuje pocit neporazitelnosti a nesmrtelnosti. konzument je schopen po delší dobu necítit únavu a jeho smysly jsou bystřejší.dalším efektem je až fanatická odhodlanost a nulový pocit pudu sebezáchovy

PRAVIDLA MODŮ

1. Roleplay Redux  U tohoto modu je nutné používat preset status / custom status který funguje jako /DO nad vaší postavou. “je zraněný”  “ má obvázanou ruku”.

Dále doporučujeme použití zápisníku a point of interest. Tyto dvě věci naleznete podrobně popsány na našem DC v kanále  #modsettings

2. Devious Desire  Tento mod je nutné v nastavit a tím povolit ostatním hráčům vaše nošení, prohledávání a svazování. Toto nastavení naleznete na našem DC v kanále #modsettings

Event pravidla

1. Adminské postavy, které doplňují event nesmí být obírány o žádný loot pokud zemřou během eventu!


2. Zákaz lootování beden přes klávesu F, pokud chcete lootit, tak bednu otevřete a itemy si přeskládáte do inventáře.


3. Pokud v rámci RP situace lootnete velké množství těžkých věcí, tak je nezbytné rpit batoh, pytel či nějakou bednu ve které věci odnesete. Příklad neodnesete 4 obouruční meče v kapse.
Dodržování pravidla může být kdykoli namátkově kontrolováno.


4. V případě, že se postava i po opakovanám namítání odmítá aktivně účastnit dění na eventu, může z něj být vykázána a následně dle pravidel postižena.


5. V případě že hráči bezhlavě útočí na další a další nepřátele a agrují je proti sobě a spoléhají na oživení po PK, mohou být jejich postavy vystaveny riziku udělení situačního CK členem AT.
V případě, že postava ohrožuje ostatní účastníky eventu opakovaně na životě může toto její chování být podkladem pro situační CK udělené postiženými postavami, nebo jejich přáteli.


6. Unikátní předměty získané v průběhu eventu nesmí být RPeny několikrát mezi účastníky eventu. Dělení kořisti nebo zisku je nedílnou součástí eventu a musí po něm následovat.


7. Členové AT v průběhu eventů vytvářejí potencíální dějové linie a na každou z nich je možné a žádoucí navazovat a tvořit dále navazující RP mezi hráči. Pokud si hráč není nějakou
informací jistý nebo ji potřebuje upřesnit, je v pořádku obrátit se na AT formou ticketu a žádat například poskytnutí informací, které by si postava IRL byla schopná vyptáváním ve
městech nebo obydlených oblastech zjistit.

Building Pravidla

1. Všechny budovy musí mít RP smysl a odpovídat zasazení světa.

 

2. Je zakázáno stavět nesmyslně vysoké budovy, stackováním foundation bloků (max 3 celkem).

 

3. Boření cizích staveb pomocí výbušnin musí být předem schváleno adminem a musí být RP zdůvodněno.

fRAKČNÍ PRAVIDLA

1. Frakce představuje lorově ukotvené seskupení národů s pevně danou hierarchií, sídlem, cíli a zákony.

 

2. Hráči stvárňují postavy, které se v dané frakci narodily, znají své místo i běžné informace o sídle, okolí, představitelích známých nepřátelích. Z tohoto pravidla jsou možné vzácné výjimky, pouze na nabídku AT s tím, že u těchto postav bude lore předem dán.

 

3. Frakční sídlo, představuje centrum dění frakce, v rámci frakčního sídla naleznete její orgány ve smyslu, vůdce, armády/stráže, obchodníků a podobně. Zároveň frakční sídlo poskytuje primární ubytování postav, které k frakci náležejí. Frakční sídlo je střeženo stráží popřípadě armádou a není volně dostupné členům jiných frakcí.

 

4. Frakční území představuje sektory mapy kontrolované danou frakcí. Toto území se může v průběhu dění na serveru měnit, posouvat atd. Na frakčním území platí zákony dané frakce a autorita její armády a stráže. Zdroje přítomné na sektorech mapy jež jsou součástí frakčního území jsou kontrolovány vlastnickou frakcí a jejich produkce jí náleží. Frakce mohou své území zvětšovat zabíráním neutrálních sektorů, či obsazováním sektorů patřících jiné frakci po vítězství ve frakční válce o tento sektor.

 

5. Hráči dané frakce nesmějí zasahovat do existujících frakčních staveb, ani ve smyslu dostavování ani rozebírání existujících staveb. Pokud dojde k nechtěnému zásahu do frakčních budov, je nutné problém okamžitě hlásit AT pomocí ticketu, tak aby mohla být hned zjednána náprava.

 

6. Nový hráč je ubytován v odpovídajícím obydlí mimo centrum frakce, a není povoleno stavět jakékoli nové budovy na území frakce bez povolení jejího vůdce nebo jeho zástupců. V případě, že se hráč rozhodne frakci opustit a žít mimo frakci, stává se automaticky hledaným dezertérem a může být po zadžení odsouzen k odpovídajícímu trestu o němž rozhoduje vůdce frakce.

 

7. Hráč jako člen frakce, v případě že se podílí na úkolech, plní svoji roli, nebo jinak přispívá k rozkvětu frakce, je oceňován vedením frakce postupem v rámci její hierarchie, což mu přináší výhody ve formě vybavení, mountů, obydlí atd. Naopak hráč, který se rozhodne frakci škodit, může být za své jednání pohnán k zodpovědnosti a trestán.

 

8. Frakční válka představuje konflikt dvou nebo více frakcí, které se střetávají o dané území popřípadě jinou hodnotu. Frakční válka je vyhlašována vůdcem frakce po konzultaci s AT. Frakce, která se v průběhu války ocitne v jasně defenzivním postavení bez možnosti obratu kromě zásadních RP důvodů konzultovaných s AT je povinna uznat svou porážku a přistoupit na podmínky vítěze po patřičném vyjednávání.

 

9. Diplomacie mezi frakcemi, v období kdy mezi frakcemi neprobíhá aktivní válka / bezprostřední nepřátelství je přípustné, že mezi frakcemi probíhá diplomacie (například výměna území/obchod atd).

 

10. Bitva mezi frakčními armádami. Všichni členové frakce se musí povinně zůčastnit bitev ve válce mezi frakcemi. V meziválečném období je vojenská povinnost příslušná pouze členům armády a stráže. V případě vnitřních nepokojů se operací účastní pouze členové stráže. CK a PK v rámci bitev. Všechna úmrtí v rámci bitev jsou kvalifikována jako PK výjimky jsou možné pouze po předchozím schválení AT.

 

11. Braní zajatců. Po vítězné bitvě je možné vzít část bojujících poražené strany do zajetí, přičemž počet zajatých smí představovat maximálně 2-3 zajatce (v případě, větších frakcí bude počet určen poměrně) a pod kontrolou AT. Musí být dána možnost pro poraženou stranu, jak své zajatce vykoupit. Poražená strana, je povinna při nejbližší možnosti své zajatce vykoupit či osvobodit.

 

12. Je vyloučeno útočení frakcí na sebe na neutrálních územích. Z logiky, žádná frakce si nechce zničit svoji ekonomiku a zdroje. Na individuální souboje, například v arénách se toto pravidlo nevztahuje.

13. Vůdce frakce je nejvýše postavený člen frakce, z pravidla tento post zastává člen AT. Vládne absolutní mocí a valná většina frakce je nakloněna jeho vládě.

Pokud je ve frakci vysoce postavený hráč, který splňuje frakční nařízení, tak se může pokusit převzít moc v dané frakce a sám se stát velitelem frakce. K tomuto kroku musí vést dlouhodobé RP které je konzultováno s členy AT. 

 

Pokud je vůdce frakce napaden členem své vlastní frakce bez pádných důvodů, či konzultace s AT bude nejpravděpodobněji popraven stráží. Ve vážných případech se může jednat o FailRP.

 

 

 

PRAVIDLA TVORBY A HRANÍ POSTAV, POVOLÁNÍ A TŘÍD

Povolání, třídy a informace pro založení postavy najdete v příslušných kanálech na DC Hyboria RP.

 

1. Každý hráč si musí zvolit při zakládání postavy třídu, povolání, rasu a frakci.

 

2. Na povolení od AT je možné hrát “vyhnance” tedy rasu, která nepřísluší k dané frakci, s tím že musí mít na vědomí že bude brán jako zrádce / potomek zrádce původní frakce. 

 

3. Každá postava má v právo si vybrat jednu třídu, jedno hlavní povolání a jedno vedlejší s možností navýšení při nedostatku hráčů ve frakci.

4. Vytvoření příběhu postavy je možné na DC v kanálu #character-lore a všechny potřebné informace taktéž naleznete na našem DC.

                            

5. Multichar

Každý hráč má v základu povolené vytvořit pouze jeden character. 

Získat další character je možné pouze po schválení AT či po koupi premium balíčku, které též podléhá schválení AT.

6. Vzhled jednotlivých ras je nutné dodržovat. Není možné si říct že najednou Ork bude modrý a mít půl metru.

 

7. Je nutné dodržovat přednastavené rasy a jejich popisy. Není možné si vytvořit vlastní rasu, používat či rpit stereotypy z ostatních fantasy světů.

 

pravidla jednotlivých tříd

1) Je přísně zakázáno okrádat,dávat nebo brát hráčům itemy či speciální schopnosti daných tříd. Použití itemů/kouzel jiných class je zakázáno.  

2) Všechny třídy jsou popsány na našem DC v kanále #třídy-classes Warrior

Warrioři mají povoleno používat maximálně heavy armor (těžkou zbroj) a jejich primární zbraně čerpají ze síly. (strength)
Ranger
Rangeři mají povoleno používat maximálně medium armor (střední zbroj) a jejich primární zbraně čerpají ze agility.

Assassin

Assassini mají povoleno používat maximálně medium armor (střední zbroj) a jejich primární zbraně čerpají ze agility.
Mage
Mágové mají povoleno používat maximálně light armor (lehkou zbroj) a jejich primární zbraně čerpají ze sorcery.

Healer

Healeři mají povoleno používat maximálně light armor (lehkou zbroj) a jejich primární zbraně čerpají ze sorcery.
Monk

Monkové mají povoleno používat maximálně medium armor (střední zbroj) a jejich primární zbraně čerpají ze síly. (strength)
Druid

Druidové mají povoleno používat maximálně light armor (lehkou zbroj) a jejich primární zbraně čerpají ze ???

Beastmaster
Beastmasteři mají povoleno používat maximálně medium armor (střední zbroj) a jejich primární zbraně čerpají z authority.

 

-----

Přesunout se na začátek